điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“thì chúng ta vẫn sống đời sống của mình...”

 

“thì chúng ta vẫn sống đời sống của mình...”
sơn dầu trên bố, 60x60cm, 2013


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018