điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Nguyễn Đức Sơn #2

 

Chân dung Nguyễn Đức Sơn #2
sơn dầu trên giấy, 12x18 in, 1994


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018