điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
bữa hôm nay mộng

 

bữa hôm nay mộng
photo-based art, 55cmx30cm, 2013
(tặng những-tình-yêu-thơ-bùi-giáng)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018