điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Thầy Tuệ Sỹ

 

Chân dung Thầy Tuệ Sỹ
chì than trên giấy dó, dặm thêm nước trà 12x20 in
chùa Già Lam, Gia Định, 2010


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018