điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Nhiều mây chim bay không nổi

 

Nhiều mây chim bay không nổi
sơn dầu trên giấy plast, 18x20in (6/2013)
(để nhớ Phạm Công Thiện)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018