điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Dương Nghiễm Mậu

 

Chân dung Dương Nghiễm Mậu
sơn dầu trên giấy, 18x20 in, 10/1991


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018