điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
bây giờ cây đã nở hoa

 

bây giờ cây đã nở hoa
acrylic & sơn dầu trên gỗ 30x50cm (2013)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018