điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
nằm cạnh tôi là một giấc mơ thăm thẳm biển

 

nằm cạnh tôi là một giấc mơ thăm thẳm biển
photo-based art, 60cmx40cm, 2013


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018