điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“Đêm xưa ai hiểu tiếng hoa quỳnh”

 

“Đêm xưa ai hiểu tiếng hoa quỳnh”
Nhiếp ảnh màu, 12/2013

nhan đề lấy từ một câu thơ trong bài "Hoa sử" của Đinh Hùng (Mê Hồn Ca, 1968)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018