điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Proust ressuscité

 

Proust ressuscité
mực tàu trên giấy bìa trắng (1970)

... giúp hồi sinh nhà văn Pháp sau khi nhìn lại chân dung Marcel Proust sur son lit de mort (1922) của Man Ray. Tôi vẽ chân dung này vào giờ nghỉ trưa, tại phòng riêng ở Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo dục, Saigon, thời gian chuẩn bị số báo Trình bầy đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh Marcel Proust 7.1971. Giấy trắng nay đã ngả vàng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018