điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Hạc biển

 

Hạc biển
nhiếp ảnh màu, 12/2013

... liên tưởng đến hơn năm trăm ngàn cánh hạc đã trôi theo sóng biển
vào thời gian chúng ta rời quê hương ra đi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018