điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương

 

Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương
sơn dầu trên bố, 24x30 in (2008)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018