điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
một nửa giấc mơ dịu dàng đêm tháng giêng

 

một nửa giấc mơ dịu dàng đêm tháng giêng
sơn dầu trên bố, 40x55cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018