điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
cảm hứng từ câu thơ của thầy tuệ sỹ: "đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ"

 

cảm hứng từ câu thơ của thầy tuệ sỹ: "đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ"
photo-based art, 60cmx60cm, 2014


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018