điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
trong bóng tối chúng tôi là thân rễ

 

trong bóng tối chúng tôi là thân rễ
photo-based art, 135cmx60cm (triptych), 2014


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018