điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
diều không đứt dây diều vướng cành cây sao gọi là diều...

 

diều không đứt dây diều vướng cành cây sao gọi là diều...
Sơn dầu trên bố, 60x80cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018