điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Untitled [The school in Quang Tri] (from Heritage series)

 

Untitled [The school in Quang Tri] (from Heritage series)
2013. Oil on canvas. 150x200cm


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018