điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
tôi tìm thấy trong trái tim của rừng một ngọn lửa #3

 

tôi tìm thấy trong trái tim của rừng một ngọn lửa #3
photo-based art, 50cmx82cm, 2014


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018