điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
cơn bão ở biển vẫn còn xanh

 

cơn bão ở biển vẫn còn xanh
photo-based art, 38cmx70cm, 2014


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018