điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“làm ơn bớt máy lạnh giùm em, ông kwan”

 

“làm ơn bớt máy lạnh giùm em, ông kwan”
sơn dầu trên bố, 160x80cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018