điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“em ơi! Sài Gòn pipe...”

 

“em ơi! Sài Gòn pipe...”
acrylic & sơn dầu trên giấy 27x63.45 cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018