điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“... nàng đứng ôm con... xem chàng về hay chưa...”

 

“... nàng đứng ôm con... xem chàng về hay chưa...”
acrylic & mực tàu trên giấy (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018