điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Đoạn kết một thiên đàng, hình như thế...!

 

Đoạn kết một thiên đàng, hình như thế...!
vật liệu hỗn hợp, 105.5cmx139.5cm (8/2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018