điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
bóng trinh

 

bóng trinh
sơn dầu trên bố, 60x80cm, vẽ bằng ngón tay (2014)
[tặng nguyễn hưng trinh]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018