điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng

 

Hommage à Nguyễn Xuân Hoàng
sơn dầu trên giấy báo in, 10”x14” (20.09.2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018