điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
những cô gái tắm buổi chiều/dài màu em vàng tuổi

 

những cô gái tắm buổi chiều/dài màu em vàng tuổi
digital painting, 30cmx40cm, 2014


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018