điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
tôi đã mất một mùa đông trong bộ nhớ cứng đầu

 

tôi đã mất một mùa đông trong bộ nhớ cứng đầu
digital painting, 50cmx50cm, 2014


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018