điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
bài luân vũ cuối cùng trong khu vườn bí mật [2]

 

bài luân vũ cuối cùng trong khu vườn bí mật [2]
sơn dầu trên bố, 90x100cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018