điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
giọt nước mắt thương em... trên vận nước điêu linh...

 

giọt nước mắt thương em... trên vận nước điêu linh...
acrylic trên giấy, 32x45cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018