điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
trong cái nôi tảo bẹ tráng lệ

 

trong cái nôi tảo bẹ tráng lệ
tranh digital, 50cmx105cm, 2014


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018