điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
em ơi, có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời...

 

em ơi, có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời...
acrylic trên bố, 30x48cm (2015)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018