điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Trên từng mét vuông

 

Trên từng mét vuông
vật liệu hỗn hợp (bột màu, arcylic, dao cắt bánh sinh nhật, đế đèn cầy, giấy báo nhật trình, chuột vi tính...)
100x100cm (2015)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018