điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
ta là nhánh rong mọc cô đơn / bốc mùi những con rùa đã chết

 

ta là nhánh rong mọc cô đơn / bốc mùi những con rùa đã chết
tranh digital, 60cmx86cm, 2015


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018