điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“Từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 và những ám ảnh trước đó...”

 

“Từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 và những ám ảnh trước đó...”
141x181cm (09/2015)
vật liệu hỗn hợp: màu bột, bột than, chì than, bột đá, lược cắt tóc, dao cắt tóc, kẹp giấy, keo, tai nghe, bút bi, ảnh thịt heo từ tạp chí, ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018