điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Người và thú [1, 2, 3 & 4]

 

Người và thú [1, 2, 3 & 4]
bộ bốn bức, acrylic trên giấy, 40x30cm, 2015


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018