điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Lời buồn thánh [II]

 

Lời buồn thánh [II]
sơn dầu trên bố, 42x58cm (2014) [trong series 4 tấm]

tặng hoạ sĩ Đinh Cường — người thầm lặng truyền vẻ đẹp và cảm hứng cho tôi (một người không may mắn được tiếp xúc với hội hoạ); và tri ân hoạ sĩ, dịch giả Hoàng Ngọc Biên — người giúp tôi may mắn tiếp xúc với mỹ học mà không có một lời giảng dạy nào...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018