điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chúng tôi sống, chúng tôi bơi, chúng tôi chìm

 

Chúng tôi sống, chúng tôi bơi, chúng tôi chìm
Acrylic trên bố, 160x70cm, tranh bộ 2 tấm (diptych), 2015


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018