điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
cuối năm, dưới vòm cây gió thổi

 

cuối năm, dưới vòm cây gió thổi
tranh digital, 80cmx85cm, 2015


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018