điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Bạn đã là vầng trăng

 

Bạn đã là vầng trăng
Sơn dầu trên bố, 30cmx40cm, California, tháng 1-2016.

(Tưởng niệm Đinh Cường, thay cho điếu văn)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018