điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Không đề [từ loạt tranh Di Sản]

 

Không đề [từ loạt tranh Di Sản]
2014. Sơn dầu trên vải. 150x200cm


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018