điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
một hồ nước, nơi các ký tự di chuyển như cá

 

một hồ nước, nơi các ký tự di chuyển như cá
tranh digital, 50cmx60cm, 2016


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018