điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Nhà ngói đỏ trong ký ức hỗn mang (tưởng nhớ Nguyễn Xuân Hoàng)

 

Nhà ngói đỏ trong ký ức hỗn mang (tưởng nhớ Nguyễn Xuân Hoàng)
sơn dầu trên ván ép (2016)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018