điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Mảnh vỡ từ Larung Gar [I]

 

Mảnh vỡ từ Larung Gar [I]
acrylic trên bố, 80x60cm (tháng 7/2016)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018