điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
ký ức sài gòn - những bài thơ đường phố [memories of saigon - street poems]

 

ký ức sài gòn - những bài thơ đường phố [memories of saigon - street poems]
tranh digital [digital painting] (2016)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018