điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Hồi ấy ngang qua B’lao mùa dã quỳ

 

Hồi ấy ngang qua B’lao mùa dã quỳ
sơn dầu trên bố (2017)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018