điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Diễm Châu

 

Chân dung Diễm Châu
Tiền Vệ nhận được bức chân dung này từ nhà thơ Hoàng Ngọc Biên (ngày 4 tháng 1, 2007). Ông không nhớ bức chân dung đã được Phạm Kim Khải vẽ năm nào, nhưng ông cho biết rằng Diễm Châu thường sử dụng bức chân dung này.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018