điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Diễm Châu [II]

 

Chân dung Diễm Châu [II]
Năm 1986, hoạ sĩ Nguyễn Quỳnh phác thảo [chưa hoàn tất] bức chân dung màu nước này. Theo ký ức của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên, năm 1986, Diễm Châu từ Paris đến Mỹ, có gặp Nguyễn Quỳnh và nhiều bạn bè ở Nam California. Nguyễn Quỳnh đã vẽ Diễm Châu trong dịp ấy. Bức phác thảo chân dung dang dở này sẽ được hoàn tất vào một ngày nào đó...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018