điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Hố đen vũ trụ | Trăng rằm mười sáu | Khoả thân xanh

 

Hố đen vũ trụ | Trăng rằm mười sáu | Khoả thân xanh
digital photo (2008)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018