điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang

 

Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Màu nước (7/2008)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018