điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Floating in the puddle / Lềnh bềnh trong vũng nước

 

Floating in the puddle / Lềnh bềnh trong vũng nước
Photography © 2009 Nguyen Quang Tuyen


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018